Sinds maart 2020 is de wereld in de ban van COVID-19 en sinds die tijd is het contact tussen mensen geminimaliseerd. 

Ook in de vogelwereld en onze vereniging bestaat mede door het ontbreken van beurzen en tentoonstellingen het contact veelal uit contact via telefoon, mail en internet.

De laatste tijd is er alweer beperkt meer persoonlijk contact mogelijk en het heeft er alle schijn van dat we langzaam maar zeker weer terugkeren naar normaal.

Sinds de uitlevering van de ringen voor de 2e ronde 2021 heeft onze ringencommissaris als extra service bij alle leden de ringen persoonlijk afgeleverd. Uiteraard rekening houdend met de geldende COVID-19 regels en de  1 1/2 meter regel !

Wij (als Vogelverenging 't Sieske) zijn trots op het feit dat we in deze corona tijd een groei hebben weten te bewerkstelligen en heten onze nieuwe leden van harte welkom.

Verder zijn wij onze leden dankbaar voor het feit, dat ze lid zijn gebleven en het in ons gestelde vertrouwen in de afgelopen aparte periode.

Wij hopen dan ook dat vele leden hun vogels ten toon zullen stellen op onze tentoonstelling, waarbij wij als vereniging een leuke actie hebben voor onze spelende leden !

Uiteraard zullen we voor die tijd - als het zonder beperkingen kan - een ledenvergadering houden om de leden bij te praten.  .