Ringen bestellen 2022


Bestel tijdig uw ringen uitlsluitend via onze ringencommissaris door de bestelformulieren volledig en correct in te vullen !

 

De formulieren kunnen ingeleverd worden bij Chantal van Duurling

Bavostraat 104, 6361 CH Nuth, Tel. 06 - 42665025

Per e-mail kan dit uitsluitend nog naar ringensieske@gmail.com.
 


 

De ringen voor de 2e bestelronde 2022 kunnen tot en met 20 september  2021 besteld worden door het inleveren van volledig ingevulde bestelformulieren bij onze ringencommissaris.

Deze zijn bij de nieuwsbrief van juni meegezonden of via onderstaande links te downloaden !!!Bestelformulieren

(klik op de foto en het formulier verschijnt in een apart venster):